Jste soukromá osoba nebo profesionál? Chcete získat více informací o produktech SFA?

SFA vám poskytuje pro všechny své výrobky: 

  Návod k použití

  Návod k instalaci

  Prohlášení o vlastnostech - DOP

Jak porozumět našim dokumentům

DoP - Prohlášení o vlastnostech

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) zavedlo od 1. července 2013 novou povinnost na trhu se stavebními materiály, tzv. prohlášení o vlastnostech (DoP). Tento dokument zajišťuje spotřebitelům snadný přístup k informacím o vlastnostech stavebních výrobků, což je případ výrobků SFA.

Toto prohlášení sepisuje výrobce, v tomto případě společnost SFA, a je k dispozici pouze stavebníkům prostřednictvím jejich prodejců. Všichni výrobci stavebních výrobků musí být schopni poskytnout prohlášení o vlastnostech těchto výrobků, pokud se na ně vztahuje harmonizovaná norma nebo evropská technická certifikace (včetně označení CE).

Návod - všeobecné informace

Návod - všeobecné informace obsahuje všechny potřebné informace od nákupu, dopravy, instalace a uvedení do provozu až po údržbu.

Hlavní části tohoto dokumentu jsou následující: 

  1. Bezpečnost
  2. Přeprava / Dočasné skladování / Vrácení / Likvidace
  3. Popis výrobku
  4. Instalace / umístění
  5. Uvedení do provozu / vyřazení z provozu
  6. Provoz
  7. Údržba
  8. Poruchy: příčiny a náprava

Sanibroy sanitární kalová čerpadla pro WC

Sanibroy kompaktní WC s přečerpáním - Sanicompact

Sanitární čerpadla pro koupelnu, kuchyň, prádelnu …

Čerpadla kondenzátu z klimatizace

Čerpadla kondenzátu z kotle

Centrální přečerpávací stanice odpadní vody z celých budov a komerčních provozů

Ponorná čerpadla