Společnost SFA-SANIBROY s.r.o, správce  (dále jen "my", "nám", "náš", "naše"), by vás ráda jednoznačným a transparentním způsobem informovala o používání souborů cookies při návštěvě webových stránek https://www.sanibroy.cz/ (dále jen "Webová/é stránka/y").

1. PREAMBULE 

Při návštěvě Webových stránek mohou být informace týkající se prohlížení na vašem koncovém zařízení (počítači, tabletu, chytrém telefonu atd.) zaznamenány v textových souborech zvaných "cookies", které jsou nainstalovány ve vašem prohlížeči. Tyto soubory cookies budou použity k rozpoznání vašeho prohlížeče po dobu platnosti příslušného souboru cookie a poskytnou Webové stránce určité informace (například volbu jazyka).

Informace obsažené v příslušném souboru cookie může číst nebo měnit pouze jeho vydavatel.

Existují různé typy souborů cookies:

 • krátkodobé soubory cookie, které zmizí, jakmile opustíte Webové stránky;
 • dlouhodobé soubory cookie, které zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud nevyprší jejich životnost nebo dokud je nevymažete pomocí příslušných funkcí vašeho internetového prohlížeče.

Kromě toho je třeba rozlišovat mezi soubory cookies, které jsou "nezbytně nutné" pro řádné fungování Webových stránek a pro které není vyžadován váš souhlas, a soubory cookies, které "nejsou nezbytně nutné" a pro které je vyžadován váš souhlas.

Soubory cookies, ke kterým jste udělili souhlas, můžete kdykoli bezplatně deaktivovat níže uvedenými způsoby.

2. DEFINICE

Osobní údaje: znamenají veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. "Identifikovatelnou fyzickou osobou" je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Platné předpisy o ochraně osobních údajů: znamenají evropské předpisy platné v oblasti ochrany osobních údajů. To zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně:

 • platné předpisy Evropské unie, zejména Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR);
 • doporučení, pokyny a metodiky dozorových úřadů, zejména Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB).

3. SOUBORY COOKIES POUŽÍVANÉ NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE 

Soubory cookies používané na Webové stránce jsou: 

 • naše soubory cookies;
 • soubory cookies ukládané partnery naším jménem (subdodavatelé);
 • soubory cookies od třetích stran odpovědných za zpracování, které jsme si zvolili za účelem dosažení konkrétních cílů .

4. ÚČEL POUŽÍVANÝCH SOUBORŮ COOKIES 

Některé soubory cookies jsou pro používání Webových stránek nezbytné. K užívání těchto souborů cookies není nutný váš souhlas. Jedná se o soubory cookies, které používáme, abychom:

 • udržovali vaši relaci aktivní;
 • ukládali vaše volby týkající se souborů cookie.

Soubory cookies, k jejichž užívání je nutný váš předchozí souhlas, používá naše Webová stránka pro následující účely:

 • analýza a měření návštěvnosti Webových stránek a zlepšování jejích výkonu;
 • přizpůsobení reklamy.

5. SOUHLAS 

5.1 Soubory cookies užívané k nezbytně nutným účelům 

V souladu s Platnými předpisy o ochraně osobních údajů nežádáme o váš souhlas s používáním těchto souborů cookies, protože jsou nezbytně nutné pro řádné fungování Webových stránek.

5.2 Soubory cookies užívané k nikoliv nezbytně nutným účelům 

Soubory cookies, které nejsou nezbytně nutné k fungování Webových stránek, ukládáme nebo čteme ve vašem zařízení a zpracováváme související Osobní údaje (nebo to umožňujeme našim partnerům) pouze v případě, že jste nám k tomu dali svůj souhlas a tento souhlas jste neodvolali.

5.3 Jak udělit souhlas pro soubory cookie, které nejsou nezbytně nutné

Při první návštěvě našich Webových stránek budete vyzváni k souhlasu se soubory cookies, které nejsou nezbytně nutné pro fungování Webových stránek. Můžete je souhrnně přijmout výběrem možnosti "Přijmout všechny" nebo je odmítnout výběrem možnosti "Odmítnout všechny".

Můžete také výslovně souhlasit s každým jednotlivým účelem kliknutím na odkaz "Spravovat mé preference".

V okamžiku, kdy uložení souborů cookies přijmete nebo odmítnete, uloží se na vašem koncovém zařízení soubor cookie na dobu 6 měsíců , aby bylo možné zaznamenat vaši volbu. Pokud tento soubor cookie vymažete, nebude již možné identifikovat, zda jste používání souborů cookies přijali, nebo odmítli. V důsledku toho bude volba týkající se souborů cookies nabídnuta znovu při příští návštěvě Webových stránek.  

Pouhé pokračování v navigaci Webové stránky bez kliknutí na jednu z možností nabízených tímto bannerem ohledně souborů cookies má stejné účinky jako odmítnutí souhlasu. 

Pokud nesouhlasíte se soubory cookies, které nejsou nezbytně nutné, nebudou žádné soubory cookies umístěny a nebudeme zpracovávat žádné Osobní údaje, které se jich týkají. 

Jakékoli použití souboru cookie nebo souvisejících Osobních údajů před odvoláním vašeho souhlasu bude platné a v souladu s právem.

5.4 Důsledky odmítnutí / odvolání souhlasu se soubory cookies 

Pokud odmítnete nebo odvoláte svůj souhlas s používáním jiných než nezbytně nutných souborů cookies, příslušné funkce nebo vlastnosti Webových stránek nemusí fungovat správně, případně vůbec. Vaše využívání základních funkcí Webových stránek tím nebude nijak ovlivněno. 

Pokud zakážete nezbytné soubory cookies (nebo všechny soubory cookies) pomocí nastavení svého internetového prohlížeče, nebude jedna nebo více základních funkcí a vlastností Webových stránek, včetně těch, které mají zajistit, aby vaše návštěva byla bezpečná a zabezpečená, fungovat správně, případně vůbec.

6. SPRÁVA SOUBORŮ COOKIES 

Používání souborů cookies můžete kdykoli spravovat a měnit níže uvedenými způsoby:

 • přímo na našich Webových stránkách prostřednictvím centra pro správu předvoleb, které je kdykoli přístupné v rámci všech částí Webových stránek kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu obrazovky  ("Centrum pro správu předvoleb"); nebo
 • z vašeho internetového prohlížeče; nebo 
 • z platforem třetích stran.

6.1 Centrum pro správu předvoleb 

Centrum pro správu předvoleb je modul, který vám umožňuje zvolit, které soubory cookies chcete na našich Webových stránkách přijmout nebo odmítnout.

Kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu obrazovky  se kdykoli dostanete do Centra pro správu předvoleb. 

6.2 Nastavení internetového prohlížeče 

Svůj internetový prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby se soubory cookies ukládaly na vašem koncovém zařízení nebo aby byly odmítány, a to buď systematicky, nebo podle jejich odesílatele. Soubory cookies můžete z koncového zařízení prostřednictvím internetového prohlížeče také pravidelně mazat.

Konfigurace každého internetového prohlížeče se liší. Například: 

- v případě Internet Explorer™ ;

- v případě Safari™;

- v případě Chrome™;

- v případě Firefox™ ;

- v případě Opera™.

Nicméně, vezměte prosím na vědomí, že pokud nastavíte svůj prohlížeč tak, aby soubory cookies odmítal, nebudou dostupné některé funkce, stránky a části Webových stránek, které vyžadují použití souborů cookies, za což nemůžeme nést odpovědnost.

6.3 Platformy třetích stran

Řada profesionálních reklamních platforem také nabízí možnost odmítnout nebo přijmout soubory cookies používané jejich členskými společnostmi. Tyto centralizované mechanismy neblokují zobrazování reklam, ale pouze zabraňují instalaci souborů cookies, které umožňují přizpůsobení reklam podle vašich zájmů a chování.

Můžete se například přihlásit na webové stránky www.youronlinechoices.com a zabránit tak instalaci souborů cookies do vašeho koncového zařízení. Za touto webovou stránku stojí odborníci v oblasti digitální reklamy sdruženi v Evropské alianci pro interaktivní digitální reklamu (EDAA).

Na těchto stránkách můžete zjistit, které společnosti jsou v této platformě registrovány a které vám nabízejí možnost odmítnout nebo přijmout soubory cookies užívané k tomu, aby se podle shromážděných údajů přizpůsobily reklamy zobrazované ve vašem prohlížeči.

Tato evropská platforma je sdílena stovkami odborníků v oblasti internetové reklamy a představuje centralizované rozhraní, které vám umožní vyjádřit odmítnutí nebo přijetí souborů cookies způsobem uvedeným výše.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

7.1 Kategorie Osobních údajů 

V souvislosti s výše popsaným používáním souborů cookies můžeme jako správce údajů zpracovávat vaše Osobní údaje. 

Získáváme následující kategorie Osobních údajů:

 • Údaje o souborech cookies internetového prohlížeče: identifikátory souborů cookies, čas/datum, vybrané služby/produkty, souhlas a schválené typy souborů cookies;
 • Údaje o zařízení: typ zařízení, rozlišení obrazovky, verze operačního systému, vykreslovací jádro prohlížeče, verze a základní nastavení;
 • Údaje ze záznamů: čas a doba používání Webových stránek a údaje o vyhledávání;
 • Údaje o poloze: údaje o zemi přístupu, jak je uvedeno ve vašem zařízení;
 • Údaje o chování: údaje o vašem používání Webových stránek, které můžeme zpracovávat, pokud navštívíte nebo používáte Webové stránky nebo aplikace třetích stran, které s námi spolupracují, a údaje o tom, jak se účastníte obsahu Webových stránek (například navštívené stránky, zda pocházíte z marketingové kampaně, kliknutí na tlačítka atd.);

7.2 Účel zpracování 

Účely těchto souborů cookie jsou podrobně popsány v odstavci "Účel používaných souborů cookies".

7.3 Právní důvod zpracování 

Zpracování vašich Osobních údajů získaných ze souborů cookies je založeno na vašem souhlasu. 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v modulu pro správu, který je přístupný na všech částech Webových stránek, nebo na tomto odkazu . 

Pokud jde o zpracování vašich údajů ze souborů cookies, které je nezbytně nutné pro poskytování Webových stránek a jejich provoz, toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu. 

7.4 Jak dlouho vaše Osobní údaje uchováváme 

Soubory cookies nejsou nikdy uchovávány déle, než je nutné k dosažení účelu souboru cookie. Údaje shromážděné ze souborů cookies se uchovávají maximálně po dobu 25 měsíců .

7.5 Příjemci vašich Osobních údajů 

Údaje shromážděné pomocí souborů cookies, které Webové stránky používají, budou sděleny našemu proškolenému personálu. 

7.6 Subdodavatelé 

Naši externí poskytovatelé služeb, zástupci a dodavatelé, obchodní partneři, společnosti ve skupině a další třetí strany (dále jen "dodavatelé") mohou získávat Osobní údaje týkající se souborů cookies přímo od vás, případně od nás.

Vaše Osobní údaje jsou těmto subjektům poskytovány nebo k nim je poskytován přístup pro účely nezbytně nutné pro výkon služeb ze strany těchto subjektů, jak je uvedeno v článku 7.2. 

Většina dodavatelů, které využíváme, jsou subdodavatelé, s nimiž máme uzavřenou smlouvu zavazující je uchovávat vaše údaje v bezpečí a nepoužívat je jinak než v souladu s našimi konkrétními pokyny. 

Pro soubory cookies používané na Webových stránkách využíváme následující subdodavatele:

 • Google Analytics 
 • SFA

7.7 Seznam společností, které používají nástroje sledování na našich Webových stránkách 

Soubory cookies třetích stran uložené na Webových stránkách pochází také od dalších společností, které jsou odpovědné za zpracování, a to:

 • Google Ireland Limited (v případě YouTube);
 • poskytovatelé reklamní technologie a technologie výměny dat (Google DoubleClick).

Tyto společnosti mohou, pokud příslušné soubory cookies přijmete, zpracovávat vaše Osobní údaje. 

Těmto společnostem sdělujeme vaše Osobní údaje nebo jim umožňujeme přístup k těmto údajům za účelem nezbytně nutným pro výkon jejich služeb, jak je uvedeno v článku 7.2.

 

Pokud vaše Osobní údaje poskytneme nebo k nim poskytneme přístup výše uvedeným společnostem, mohou je tyto společnosti zpřístupnit nebo předat jiným organizacím v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů. 

Tím nejsou dotčena žádná vaše osobní práva ve vztahu k Osobním údajům. Pokud nás požádáte o opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich Osobních údajů, podnikneme kroky k předání této žádosti společnostem, s nimiž jsme vaše Osobní údaje sdíleli.

Vydávání a používání těchto souborů cookies výše uvedenými společnostmi podléhá jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů. Další informace o těchto procesech naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

7.8 Předávání Osobních údajů mimo Evropskou unii 

Vaše Osobní údaje týkající se souborů cookies mohou být předávány mimo Evropský hospodářský prostor ("EHP"), pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas nebo pokud poskytneme odpovídající záruky ochrany předávaných údajů.

V souvislosti se službou Google Analytics a/nebo používáním analytických a marketingových souborů cookie a souborů cookies sociálních sítí mohou být vaše Osobní údaje po udělení vašeho souhlasu předávány společnostem se sídlem ve Spojených státech amerických a ukládány na serverech umístěných ve Spojených státech amerických.

Vezměte prosím na vědomí, že takové předání může představovat riziko pro zpracování vašich Osobních údajů z důvodu absence rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů a vhodných záruk. Zejména předávání a zpracování Osobních údajů našimi partnery ve Spojených státech amerických může být předmětem sledovacích programů amerických vládních orgánů a k vašim Osobním údajům mohou mít přístup americké zpravodajské služby nebo federální vyšetřovatelé. Osoby, které nejsou občany USA, rovněž nemají stejnou možnost bránit se sledování ze strany příslušných amerických orgánů. A konečně, Spojené státy americké nemají jednotný orgán pro ochranu údajů.

Pokud se při používání Webové stránek nacházíte mimo území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a EHP, budou vaše údaje přeneseny mimo tato území, abyste k nim měli přístup.

7.9 Vaše práva 

Máte právo na přístup k vaším údajům, opravu, výmaz vašich údajů, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Máte také právo kdykoli vznést, z důvodů týkajících se konkrétní situace, ve které se nacházíte, námitku proti zpracování Osobních údajů, jehož právním základem je náš oprávněný zájem.

Další informace, včetně toho, jak můžete uplatnit svá práva, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů .

Žádosti o uplatnění vašich práv lze: 

 • zaslat na následující poštovní adresu (.); nebo 
 • učinit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře 

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu ve vaší zemi.