Our reports

Our news

ISO FOCUS

Arnaud CORBIER, Chief Executive Officer

“ 

Nabízíme řešení, která jsou invenční, spolehlivá a snadná.

"

Slovo managementu

Společnosti skupiny SFA se angažují již více než 65 let ve zvýšení každodenního pohodlí našich zákazníků, profesionálů i konečných uživatelů. Nabízíme jim mnohem více než jen technické knowhow: nabízíme jim řešení. Řešení, která jsou vynalézavá, spolehlivá a snadno použitelná.

To je náš charakteristický znak!

Způsob myšlení, který v roce 1958 vyústil uvedením prvního "Sanibroyeur" na trh. Idea, která způsobila revoluci v úpravách interiéru po celém světě. Prostřednictvím našich 28 dceřiných společností a více než 60 distributorů je nyní naše skupina přítomna ve více než 70 zemích.

Zároveň se naše společnost zavázala diverzifikovat své historické podnikání.

Několik akvizic rozšířilo naše portfolio značek: Europelec, Kinedo, Grandform, Watermatic, Zehnder Pumpen a nedávno také Format. Tyto značky nám umožnily úspěšně proniknout na nové trhy.

SFA tak dosáhla velikosti globální skupiny, silné a uznávané na trzích, kde působí.

Značka nesoucí od svého vzniku hodnoty, odhodlání a inspirativnost, které jsou jednotící základnou pro nás všechny, zaměstnance, zákazníky a partnery. Tento globální přístup naší společnosti k firemní společenské odpovědnosti si dnes zaslouží být představen nejen jako závazek, ale také jako realita udržovaná naší každodenní činností.

Vítejte v SFA !

CSR v SFA Group

Náš přístup

Pro nás, jako mezinárodní průmyslovou skupinu, je primární cíl jednoduchý: navrhovat a vyrábět domácí a profesionální řešení všude tam, kde proudí voda.

V roce 2016 vedení SFA rozhodlo, že nyní je nezbytné zapojit společnost do přístupu sociální, společenské a environmentální odpovědnosti tak, aby bylo možné čelit novým výzvám v oblasti komunikace, lidských zdrojů a dodržování předpisů.

Závazek SFA k firemní sociální odpovědnosti (CSR) odráží naše cíle usilovat o udržitelný a odpovědný růst našich aktivit, naplňovat sociální a environmentální výzvy a pokračovat v poskytování inovativních řešení našim zákazníkům tak, aby splnily jejich očekávání.

Náš inovativní přístup k produktovým řešením a tvorbě značky začíná a končí kvalitou a službami. 

Produktová řešení SFA byla, a jsou, široce uznávána v rámci našeho odvětví i mimo něj jako ta nejlepší praxe.

V důležitých otázkách životního prostředí, jako je používání ekologicky odpovědných postupů již od fáze návrhu a redukce odpadů, klademe důraz nejen na zlepšení našeho vlastního výkonu, ale také na zvyšování laťky pro ostatní, včetně našich dodavatelů.

Při podpoře našich zaměstnanců a partnerství s dodavateli dodávat kvalitní výrobky našim zákazníkům, se sami držíme vysokých standardů etiky a integrity. Spolupráce a zapojení jsou základem naší práce. Věříme, že nejlepší řešení jsou ta, která čerpají z různých myšlenek a úhlů pohledu.

Naším cílem je obohatit životy a komunity, se kterými jsme v kontaktu. SFA má dlouhou historii v pomoci lidem na celém světě v sanitárních záležitostech. Každoročně u příležitosti Světového dne toalet (World toilet day), kde jde o inspirativní opatření k řešení globální sanitační krize a pomoc při dosažení Cíle udržitelného rozvoje 6 (SDG 6), podporujeme tuto snahu prostřednictvím darů našich produktů. Ty pak pomáhají dětem i dospělým získat tolik potřebná chybějící hygienická zařízení.

Naše ambice

“ 

Růst společně

"

"Naší ambicí v oblasti firemní společenské odpovědnosti je rozvíjet naši společnost s našimi zaměstnanci a po boku našich zákazníků a partnerů.

Tato touha nás pohání v našem každodenním rozhodování."

Naše angažovanost

Sociální angažovanost a sponzorství

Skupina SFA pokračuje ve svém závazku vůči nadaci Planet Water Foundation

Skupina SFA Group od roku 2011 aktivně sleduje cíl zlepšit celosvětový přístup k čisté vodě. Od roku 2021 podporuje nadaci Planet Water Foundation a realizuje konkrétní opatření k dosažení tohoto cíle. Nejnovější projekt realizovaný v roce 2023 opět dokazuje její pevné odhodlání a neochvějnou angažovanost.

Ve spolupráci s nadací Planet Water Foundation nainstalovala skupina SFA systém filtrace pitné vody AquaFill v základní škole Dan Ha v Hanoji ve Vietnamu. Tento systém, založený na gravitaci a využívající nejmodernější technologii čištění vody, zajišťuje odstranění patogenů z vody. Florian GARNIER, generální ředitel společnosti SFA Vietnam, se instalace osobně zúčastnil, což podtrhuje osobní angažovanost a závazek skupiny SFA v této životně důležité věci.

Součástí projektu byla také realizace hygienického vzdělávacího programu pro školáky. Jedná se o zásadní krok k podpoře povědomí o zdravých hygienických návycích a zajištění dlouhodobých pozitivních dopadů na komunitu.

Skupina SFA podporuje školní hygienický klub Sulabh v Indii

U příležitosti Světového dne toalet chceme upozornit na partnerství skupiny SFA a podporu, kterou jsme poskytli školnímu sanitárnímu klubu Sulabh v Indii. Společně se vytrvale zasazujeme o urychlení školní hygieny a hygienické výchovy ve indickém státě Haryana.

Skupina SFA prostřednictvím finančního daru položila základy pro realizaci této ambiciózní iniciativy. Jejím cílem je zlepšit kvalitu života a vzdělávací příležitosti žáků ve čtyřech školách v okresu Gurgaon indického státu Haryana.Spolupráce mezi skupinou SFA a indickým školním hygienickým klubem Sulabh zahrnuje následující kroky:

1.    Stanovení rozsahu a posouzení školní infrastruktury
2.    Budování kapacit pro studenty a učitele
3.    Senzibilizace zúčastněných stran a komunit
4.    Osvětová kampaň v hromadných sdělovacích prostředcích
5.    Vývoj vzdělávacích materiálů
6.    Revize projektu a následné návštěvy

Tyto kroky jsou nedílnou součástí úspěchu projektu, který usiluje o to, aby školy byly čistší a zdravější, a zároveň podporuje povědomí o čisté vodě a správné hygieně. Projekt má pozitivní dopad nejen na žáky, ale také na učitele a komunitu.Díky finanční podpoře skupiny SFA se tento projekt stává skutečností.

Naše certifikace

Řízení kvality

Management životního prostředí

"Záruka původu ve Francii"

Ocenění CSR EcoVadis

SFA Group byla oceněna za společenskou odpovědnost bronzovou medailí společnosti EcoVadis, světově nejdůvěryhodnějšího poskytovatele hodnocení udržitelnosti podnikání. Tento výsledek řadí SFA Group mezi 50 % nejlepších společností hodnocených EcoVadis.

Hodnocení EcoVadis je založeno na mezinárodních standardech udržitelnosti, včetně Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a ISO 26000, pokrývající 200 kategorií výdajů a více než 160 zemí.

SFA Group byla hodnocena na základě ukazatele udržitelnosti, který znázorňuje výkon v rámci 21 ukazatelů ve čtyřech hlavních kategoriích:

•životní prostředí,

• pracovní a lidská práva,

• etika

• udržitelné zadávání veřejných zakázek.