Společnost SFA vám prostřednictvím webových stránek BIMobject poskytuje 3D soubory svých výrobků, aby vám pomohla při realizaci vašich virtuálních projektů.

Co je to BIM?

BIM (Building Information Modelling) je proces vytváření virtuálního modelu odpovídajícího skutečné budově. BIM umožňuje trojrozměrné zobrazení, které usnadňuje rozhodování o návrhu a porovnávání různých variant.

Digitální model poskytuje dokonalý detailní obraz budovy, takže tato projekce umožňuje předvídat různá propojení jednotlivých prvků ještě před zahájením vlastní stavby.

Proč se BIM stává nezbytným?

Podle nedávné studie OSN se očekává, že do roku 2050 dosáhne světová populace 9,7 miliardy lidí. Zúčastněné strany ve stavebnictví musí najít účinnější metody navrhování a výstavby budov, a to nejen proto, aby uspokojily globální poptávku, ale také proto, aby vytvořily inteligentnější, ekologičtější a odolnější prostory.Zásadní je vzájemné propojení jednotlivých prvků.

BIM umožňuje nejen efektivnější práci projekčních a stavebních týmů, ale také získání dat, která při tom vznikají, a tím zefektivnění provozu a údržby. To je důvod, proč se používání BIM stále více rozšiřuje po celém světě.

Proč se BIM stává nezbytným?

Podle nedávné studie OSN se očekává, že do roku 2050 dosáhne světová populace 9,7 miliardy lidí. Zúčastněné strany ve stavebnictví musí najít účinnější metody navrhování a výstavby budov, a to nejen proto, aby uspokojily globální poptávku, ale také proto, aby vytvořily inteligentnější, ekologičtější a odolnější prostory.Zásadní je vzájemné propojení jednotlivých prvků.

BIM umožňuje nejen efektivnější práci projekčních a stavebních týmů, ale také získání dat, která při tom vznikají, a tím zefektivnění provozu a údržby. To je důvod, proč se používání BIM stále více rozšiřuje po celém světě.

BIM a SFA

SFA se stále více věnuje technologickým inovacím a s touto vizí jsme zahájili svou účast v platformě BIM. Katalog výrobků SFA obsahuje rozsáhlou knihovnu sanitárních kalových čerpadel, sanitárních čerpadel, kompaktních WC s přečerpáním a centrálních přečerpávacích stanic v různých formátech, kterou si můžete stáhnout jako pomůcku pro tvorbu vaší virtuální budovy.