Právní informace 

Webové stránky: http://www.sanibroy.cz jsou editovány společností:

SFA

41 bis avenue Bosquet

75007 Paříž - Francie

Tel.: 01 44 82 39 00

Fax: 01 44 82 39 01

akciová společnost se základním kapitálem 7 500 000 €

OR Paříž B 409 966 645

Jméno vedoucího publikace: Marketingové oddělení

Webové stránky a jejich jednotlivé webové stránky jsou určeny k poskytování obecných informací o SFA, jejích produktech a službách.

Podmínky používání

Pokud otevřete nebo zobrazíte libovolnou stránku webu SFA, přijímáte všechna níže uvedená omezení a podmínky použití. Nepoužívejte tyto stránky, pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami používání. Doporučujeme, abyste občas navštívili naše webové stránky a přečetli si příslušné Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů, protože jsou právně závazné.

SFA spravuje, dohlíží a aktualizuje webové stránky prostřednictvím SFA-SANIBROY, spol. s r.o. se sídlem v Praze.

Informace a údaje dostupné na internetových stránkách SFA slouží pouze pro informační účely a nepředstavují základ pro právně závazné vztahy ani pro vytváření takových odkazů, pokud není výslovně uvedeno jinak (např. Poskytování oficiálních nabídek, propagačních materiálů atd.).

Informace o SFA, jejích produktech a službách prezentovaných na internetových stránkách SFA by neměly být chápány jako forma poradenství, konzultace nebo doporučení či nabídky produktů či služeb. Informace o výrobcích a / nebo součástech na internetových stránkách SFA jsou obecnými informacemi o sortimentu SFA.

Poskytování informací o výrobku a / nebo součásti na internetových stránkách SFA neznamená, že SFA skutečně uvedl výrobek a / nebo součást na trh v České republice, nebo na trh v zemi návštěvníka internetových stránek, nebo v zemi, kde návštěvníci těchto stránek používají webové stránky. Obraťte se prosím na SFA, její dceřiné společnosti, abyste se ujistili, že SFA skutečně uvede na trh v této zemi produkt, o který máte zájem.

Omezení odpovědnosti

Pro poskytování přesných informací a aktuálních údajů na svých internetových stránkách SFA navrhuje své webové stránky s náležitou péčí. Informace zveřejněné na webových stránkách SFA ve sdílených článcích odborného tisku slouží pouze pro informaci a nepředstavují konzultace. SFA nenese odpovědnost za obsah výše uvedených článků. Informace obsažené na internetových stránkách SFA byly shromážděny v dobré víře a na základě zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, nicméně žádný subjekt Skupiny SFA není zodpovědný za úplnost, relevanci nebo spolehlivost poskytnutých informací. Informace obsažené na stránkách SFA mohou být prezentovány v neúplné, zkrácené formě nebo mohou být promlčeny. SFA si také vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem změnit obsah webových stránek bez ohledu na důvod a bez předchozího upozornění. Uživatelé webových stránek využívají sdílená data pouze na vlastní riziko. SFA a jakákoli jiná právnická nebo fyzická osoba, která spolupracovala při navrhování a / nebo zveřejňování webových stránek, nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout nebo které souvisejí s přístupem, použitím nebo neschopností používat sdílené informace obsažené na těchto webových stránkách.

Informace na internetových stránkách SFA nejsou určeny a nepředstavují lékařskou radu ani pokyny pro léčbu jakýchkoli onemocnění přípravky SFA. Před použitím jakéhokoli přípravku SFA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. SFA nenese žádné důsledky ani odpovědnost za následky, které mohou vyplývat z použití informací poskytnutých na internetových stránkách SFA bez předchozí konzultace s lékařem, kterému by mělo být učiněno konečné rozhodnutí o způsobu a rozsahu léčby.

SFA neodpovídá za možné zveřejnění / zveřejnění obsahu na webových stránkách SFA uživateli stránek. Nezapomeňte, že tyto informace nejsou důvěrné a nejsou chráněny autorským právem. SFA si vyhrazuje právo tyto informace volně používat, šířit a zveřejňovat ostatním stranám bez časového či územního omezení a používat je bez poskytnutí zdroje. SFA může takový obsah použít na základě vlastního uvážení pro jakýkoli zvolený účel. SFA nemůže a neověřuje obsah odeslaný uživateli webových stránek a není za takový obsah zodpovědný. SFA může kdykoli a na základě vlastního uvážení odstranit veškerý obsah poskytovaný uživateli.

Odkazy na jiné internetové stránky

Webové stránky SFA také obsahují informace od třetích stran a odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud to považujeme za nezbytné, můžeme je označit správným způsobem. SFA není obeznámen s obsahem webových stránek třetích stran, a proto není odpovědný za informace v nich obsažené.

Schopnost připojení k webové stránce třetí strany, která není ve vlastnictví SFA, neznamená, že SFA doporučuje takové webové stránky, produkty nebo služby uvedené na webových stránkách třetích stran. Uživatel se rozhodne použít tyto odkazy, aby získal přístup na stránky třetích stran, které činí na vlastní riziko.

Práva duševního vlastnictví

Obsah webových stránek SFA je chráněn autorským právem. Obsah webové stránky nesmí být reprodukován, distribuován ani publikován, pokud SFA neposkytne svůj písemný souhlas, s výhradou nekomerčního použití pro osobní potřebu. Všechny činnosti, které porušují autorská práva, jsou zakázány.

Informace obsažené na těchto webových stránkách nesmí být kopírovány, zobrazovány, stahovány, upravovány, reprodukovány nebo jinak šířeny pro komerční účely bez výslovného písemného souhlasu SFA. Názvy značek a ochranných známek, které se objevují na těchto stránkách, jsou registrovanými ochrannými známkami SFA, nebo SFA má právo je používat.