Přečerpávací stanice SFA vyhovují všem potřebám, lze je zabudovat nebo volně postavit...
Některé lze položit přímo na zem!

* Šedé odpadní vody: jde se o odpadní vody bez obsahu fekálií z běžných sanitárních zařizovacích předmětů, tedy voda, která je výsledkem mytí nádobí, sprchování, koupání, mytí rukou apod.

**Černé odpadní vody: jde o odpadní vody s obsahem fekálií z běžných sanitárních zařizovacích předmětů, tedy voda, která je výsledkem používání WC, mytí nádobí, sprchování, koupání, mytí rukou apod.