Často kladené otázky

 

Instalace

Je možné instalovat sanitární kalové čerpadlo, pokud je u domu septik?

Sanitární kalové čerpadlo si můžete bez problémů nainstalovat, i když máte u domu septik. Řezací ústrojí čerpadla pracuje na mechanickém principu (rozmělňování a transport), v žádném případě se nejedná o chemický proces. Je tedy vhodné i pro případy, kdy je odpad svedený do septiku.

Jaký materiál je vhodný pro odpadní potrubí?

Jako základní materiál pro odpadní tlakové potrubí vám doporučujeme jako základní potrubí PVC-U.

Jaký je průměr odpadního potrubí?

Jednou z velkých výhod kalových a sanitárních čerpadel SFA je, že mohou být napojena na odpad o velmi malém průměru (u velké většiny pJednou z velkých výhod sanitárních a kalových čerpadel SFA je, že odpadní vodu odčerpávají potrubím velmi malého průměru (u velké většiny výrobků je to 28 až 32 mm, centrální přečerpávací stanice SANICUBIC pak 50 mm nebo 110 mm), což eliminuje náročné stavební úpravy. Doporučovaný průměr odpadního potrubí se může lišit podle použitého zařízení. Podívejte se laskavě na stránky věnované jednotlivým výrobkům, kde se můžete seznámit s nejvhodnějšími průměry potrubí pro konkrétní výrobek.

Jak instalovat vertikální (svislé) výtlačné odpadní potrubí?

Svislá část odpadního potrubí musí být umístěna co nejblíže čerpadla, jinak řečeno, je nutno umístit svislou část na začátek odpadního systému. Pokud však začnete vodorovným úsekem a pak bude potrubí stoupat, nesmí být horizontální úsek delší než 50 cm. Od nejvyššího bodu odpadního potrubí je nutno dodržet spád minimálně 1 % (na horizontální části potrubí) až k hlavní kanalizační stoupačce. Doporučujeme instalovat v nejnižším bodě odpadního potrubí vypouštěcí ventil pro usnadnění údržby (vypuštění vertikálního potrubí). Pro zamezení možnosti vzniku sifonového efektu (vakua) v systému buď nainstalujte v nejvyšším bodě potrubí přivzdušňovací ventil, nebo pro horizontální úsek zvyšte průměr potrubí o řád (např. 32 → 40 mm).

Jaký je potřebný minimální tlak vody pro správnou funkci kompaktního WC SANICOMPACT?

Minimální tlak přívodu vody potřebný pro správný provoz SANICOMPACT je 1,7 baru na výstupu z rohového ventilu. Pokud je tlak na přívodu vody nižší než uvedená hodnota, doporučujeme vám instalovat klasické či závěsné WC a k němu použít některé ze sanitárních kalových čerpadel, např. SANIBROY Silence, SANITOP Silence, SANIPACK, SANIACCESS 1, SANIACCESS 2 …….

Jak postupovat při instalaci SANISHOWER?

SANISHOWER je sanitární čerpadlo, které umožňuje přečerpat odpadní vodu ze sprchy a umyvadla. Pro správnou funkci přístroje je třeba, aby bylo dno připojené sprchové vaničky ve výšce minimálně 12 cm nad úrovní podlahy. Pokud tato výška není dodržena, může dojít ke zpětnému pronikání vody do sprchové vaničky, případně nemusí být odčerpána veškerá voda z vaničky.

Kde je umístěna nádržka pro splachování SANICOMPACT?

Do všech zařízení SANICOMPACT je voda přiváděna přes elektrický ventil a není třeba žádná nádržka. Spotřeba vody na jeden cyklus je 1,8/3 l nebo 3,8/5 l, v závislosti na typu přístroje SANICOMPACT. Tlak přiváděné vody musí být minimálně 1,7 barů, aby se dosáhlo dobrého spláchnutí odpadu.

 

Použití / Funkce

 

Jaké jsou předpisy pro přístroje vybavené řezacím ústrojím?

Podle technických norem musí být odpadní voda z přečerpávacích systémů vybavených řezacím ústrojím, tj. pro WC, odváděna do kanalizačního porubí pro černé odpadní vody.

Jakou údržbu vyžadují přístroje SFA SANIBROY?

Sanitární kalové čerpadlo SFA nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, nicméně k zajištění spolehlivého a dlouhodobého provozu doporučujeme přístroj pravidelně čistit a zbavovat vodního kamene. Speciální přípravek pro údržbu přístrojů SFA, SFA ANTIKALK, byl vyvinut tak, aby při odstraňování vodního kamene nedošlo k poškození vnitřních částí přístroje. Frekvence čištění závisí na tvrdosti používané vody. Detailní informace o použití SFA ANTIKALK naleznete přímo na kanystru. Pokud máte sanitární kalové čerpadlo, můžete k čištění WC mísy používat klasické přípravky (stejně jako pro skupinu výrobků SANICOMPACT). Upozorňujeme však, abyste nepoužívali přípravky na čištění odpadu nebo jiné přípravky na bázi kyselin, které by mohly poškodit vnitřní ústrojí vašeho kalového sanitárního čerpadla.

Kolikrát se sanitární kalové čerpadlo SFA spustí během splachování?

Odčerpání jednoho spláchnutí vyžaduje obvykle 2 až 3 spuštění, přičemž každé z nich trvá 1 až 2 vteřiny. Pokud se váš přístroj zapíná na delší dobu než dříve, je možné, že gumová spínací membrána přístroje potřebuje vyčistit od vodního kamene. Můžete použít bílý ocet nebo ještě lépe, speciální přípravek na odstraňování vodního kamene SFA ANTIKALK: odpojte přístroj ze sítě, pak vlijte 2 litry přípravku do mísy WC. Spláchněte, nechte působit několik hodin, přístroj opět zapněte do sítě a 2x spláchněte.

Je sanitární kalové čerpadlo SFA hlučné?

Sanitární kalová čerpadla SFA řady Silence jsou nejtiššími na trhu. Úroveň akustické ho tlaku vyjádřeného v decibelech se může měnit podle typu instalace, podle přístroje a zejména prostoru, kde je instalován (vydlážděná a obložená místnost, velikost a tvar místnosti) ... Z tohoto důvodu uvádíme u našich výrobků tuto hodnotu zjištěnou v akustické laboratoři pouze pro Vaši orientaci. Platí však, že sanitární kalové čerpadlo pro domácnost nikdy nebude hlučnější než voda při splachování. S ohledem na výsledný hluk vaší instalace je velice důležité dodržet pokyny pro provedení instalace, aby bylo možné zamezit šíření hlukových vibrací (nesmí dojít ke kontaktu mezi sanitárním kalovým čerpadlem a stěnou, pod mísu je třeba umístit protihlukové podložky a potrubí musí být připevněno s dodržením udaných vzdáleností...). Mezi sanitární kalové čerpadlo a podlahu a/nebo stěnu můžete rovněž vložit nějaký zvukově izolující materiál, aby bylo odhlučnění ještě intenzivnější.

Jakou má sanitární kalové čerpadlo SFA životnost?

Životnost čerpadla Sanibroyeur závisí zejména na správné instalaci a správném používání. Podle našich zkušeností lze říci, že životnost se pohybuje mezi 10 a 15 lety s tím, že údržba spočívá pouze v čištění a odstraňování vodního kamene jednou ročně a ve výměně membrány tlakového spínače v intervalech závisejících na kvalitě vody v dané oblasti.

 

Řešení problémů

 

Kde mohu najít návod pro výrobek SFA?

Návody k jednotlivým výrobkům jsou k dispozici na webových stránkách www.sanibroy.cz

Návody ke stažení

Motor sanitárního kalového čerpadla se neaktivuje.  

Přesvědčte se, že je přístroj správně zapojen do sítě a že nedošlo k výpadku dodávky elektrického proudu. Přístroj může být zablokován cizím tělesem. Cizí těleso můžete případně odstranit sami. Odpojte přístroj ze sítě – POZOR – to je třeba učinit před zásahem a poté kalové čerpadlo odsuňte od mísy WC. Pomocí šroubováku odstraňte předmět, který brání v otáčení nožů. Ve všech ostatních případech se obraťte na nejbližší autorizovaný servis.

Dochází k samovolné aktivaci přístroje.

Přesvědčte se, že ze zařizovacího předmětu připojeného k přečerpávacímu zařízení neuniká voda (splachovač WC, baterie umyvadla …..). Může také netěsnit zpětný ventil přečerpávacího zařízení vlivem usazenin či drobných součástí odpadní vody. V tomto případě vyčistěte klapku zpětného ventilu (je umístěn ve výstupním modulu přístroje) vyčistěte nebo vyměňte.

Proces odčerpání neprobíhá správně

Doporučujeme vám kontaktovat naše technické oddělení na telefonním čísle 266 712 855, nebo naše servisní partnery (kontakty na ně naleznete v sekci „Poprodejní servis“)

  

Záruka / Dodávka / Cena

 

Jaká je cena výrobku SFA SANIBROY?

SFA čerpadla vyrábí a nezabývá se přímým prodejem. Proto bohužel nejsme schopni uvést jeho cenu pro veřejnost. Musíte se obrátit na našeho nejbližšího prodejního partnera, který vám tuto informaci poskytne. Seznam našich prodejní partnerů najdete na našich internetových stránkách: www.sanibroy.cz v sekci „Kde mohu koupit váš výrobek?“.

NAJÍT PARTNERA SFA SANIBROY

Jak dlouhá záruka je poskytována na výrobky SFA?

Základní záruka pro výrobky SFA činí 2 roky od data zakoupení. Na vybrané výrobky SFA lze získat záruku prodlouženou o 1 rok, tj. celkem 3 roky, pouhou registrací záruky vašeho přístroje u naší společnosti. Informace o výrobcích s prodlouženou zárukou a záručních podmínkách naleznete v sekci „Ke stažení“: Záruční podmínky

Získat prodloužení záruky

 

Jaké jsou dodací lhůty výrobků SFA?

Vzhledem k tomu, že SFA je výrobcem zařízení, nezajišťujeme dodávky soukromým osobám. Proto bohužel nejsme schopni uvést jeho dodací lhůtu. Naše výrobky si můžete zakoupit v síti odborných velkoobchodů, nebo prodejen sanitárního vybavení. Našim prodejním partnerům běžně naše výrobky dodáváme do 2 - 4 dnů. Doporučujeme vám, abyste se obrátili na svého nejbližšího prodejce, který možná má na skladě výrobek, který hledáte. Na našich stránkách naleznete kompletní přehled našich prodejních partnerů.

NAJÍT PARTNERA SFA SANIBROY