SFA Česká republika

Značka SFA SANIBROY působí na trhu v České republice již od roku 1992. Nejprve prostřednictvím exkluzivního dovozce, společnosti UNIMA s.r.o. Praha. V roce 2007 SFA Groupe odkoupila tuto společnost a pod novým jménem, SFA-SANIBROY, spol. s r.o., pokračuje ve svých aktivitách v České republice přímou cestou.

Ve svém sídle v Praze disponuje společnost vlastním skladovým a servisním zázemím. Díky této skutečnosti je SFA cz schopna pružně a rychle reagovat na požadavky svých zákazníků. Stejně tak je schopna rychlým způsobem zajišťovat případný servis svých výrobků, jelikož má k dispozici kompletní strukturu náhradních dílů.

V roce 2011 rozšířila SFA cz svůj sortiment o výrobky značky SANILIFE s cílem nabídnout maximální komfort využívání hygienického zázemí i osobám s pohybovým handicapem.

Zaměstnanci SFA cz jsou Vám díky svým mnohaletým zkušenostem připraveni poskytnout maximální součinnost při řešení Vašich požadavků a naplňování Vašich představ o bydlení.

V druhé polovině padesátých let vyvinul dodnes aktivní majitel SFA Groupe pan Claude Perdriel revoluční výrobek - sanitární kalové čerpadlo.

V poválečném období se totiž velká města ve Francii potýkala v souvislosti s prudkým nárůstem počtu jejich obyvatel s nedostatkem vhodných bytových prostor. Převážná většina stávajícího bytového fondu byla tvořena velkými bytovými jednotkami a možnosti jejich členění na menší byty narážely na technické problémy souvisejícími s odpadními vodami.

Díky revoluční myšlence Claude Perdriela byl tento problém vyřešen.

Ve velmi krátké době se výrobek SANIBROY úspěšně prosadil ve všech zemích tehdejší západní Evropy. Dnes se výrobky SFA využívají na všech kontinentech.

V průběhu let SFA rozšiřovala svůj sortiment v oblasti sanitární techniky a hospodaření s vodou. Kromě sanitárních kalových čerpadel tak ve svých továrnách ve Francii vyrábí i technologie pro velké průmyslové čističky odpadních vod. Do SFA Groupe patří továrny na výrobu akrylátových van a balneoterapie a též výrobní závod na sprchové zástěny a kabiny.

Během svého vývoje SFA Groupe expandovala i mimo hranice sanitárního sektoru. Součástí skupiny je tak i populární francouzský týdeník "Le Nouvel Observateur" a v neposlední řadě též produkce komponent pro různá průmyslová odvětví.

Výrobky SFA jsou vyráběny ve třech různých továrních komplexech ve Francii. Díky širokému výrobnímu spektru jsou sanitární kalová čerpadla SFA SANIBROY 100% výsledkem naší vlastní výroby, což přináší výrazné efekty v oblasti kvality. Naše vlastní vývojové oddělení pak zajišťuje neustálý technický vývoj a inovace našich produktů.

Všechny naše výrobní provozy jsou samozřejmě certifikovány podle ISO 9001.

 

Seznamte se s některými našimi reklamními kampaněmi realizovanými v různých zemích za minulých 30 let.

 

Vidéo