Princip čerpání

 1.Princip, na němž pracuje SANIBROY, představuje úsporné a estetické řešení pro instalaci sanitárních zařízení kdekoli v domě, bez náročných stavebních úprav. Sanibroy Vám umožní odčerpávat odpadní vodu z WC (ale také z koupelny, podle typu čerpadla) do kanalizace, nebo žumpy, bez nutnosti instalace gravitační kanalizace. Čerpadlo Sanibroy můžete používat tam, kde nelze instalovat gravitační potrubí, nebo v případech, když jsou toalety daleko od kanalizace a/nebo pod její úrovní. Sanibroy používá techniku rozmělnění (bez použití chemických prostředků), a lze jej tedy bez problémů použít ve spojení se žumpou či septikem. 

2. Podmínky instalace: Pro instalaci sanitárního kalového čerpadla potřebujete 2 základní věci: přívod elektrického proudu (zásuvku) a přívod vody pro WC. Sanibroy se osazuje za standardní WC se zadním horizontálním vývodem a odpadní voda je z něj odváděna tlakovým potrubí z tlakového PVC či mědi o malém průměru 28 nebo 32 mm. Všechny naše přístroje jsou vybaveny zpětným ventilem, který zamezuje samovolnému spuštění čerpadla a také zpětnému vtoku již odčerpané vody do vašeho WC nebo jiného zařizovacího předmětu.