FAQ

Sanitární kalové čerpadlo si můžete bez problémů nainstalovat, i když máte u domu septik. Rozmělňovač čerpadla pracuje na mechanickém principu (rozmělňování a transport), v žádném případě se nejedná o chemický proces. Je tedy vhodné i pro případy, kdy je odpad svedený do septiku.

Odpadní potrubí může být z tlakových PVC trubek spojovaných lepením nebo z měděných trubek.

Jednou z velkých výhod sanitárních a kalových čerpadel SFA  je, že odpadní vodu odčerpávají potrubím velmi malého průměru (u velké většiny výrobků je to 28 až 32 mm, přečerpávací stanice Sanicubic  pak 50mm), což eliminuje náročné stavební úpravy. Doporučovaný průměr odpadního potrubí se může lišit podle použitého zařízení. Podívejte se laskavě na stránky věnované jednotlivým výrobkům, kde se můžete seznámit s nejvhodnějšími průměry potrubí pro konkrétní výrobek.

Svislá část odpadního potrubí musí být umístěna co nejblíže čerpadla, jinak řečeno, je nutno umístit svislou část na začátek odpadního systému. Pokud však začnete vodorovným úsekem a pak bude potrubí stoupat, nesmí být horizontální úsek delší než 50 cm. Od nejvyššího bodu odpadního potrubí je nutno dodržet spád minimálně 1 % (na horizontální části potrubí) až k hlavní kanalizační stoupačce. Doporučujeme instalovat v nejnižším bodě odpadního potrubí vypouštěcí ventil pro usnadnění údržby (vypuštění vertikálního potrubí). Pro zamezení možnosti vzniku sifonového efektu (vakua) v systému buď nainstalujte v nejvyšším bodě potrubí přivzdušňovací ventil, nebo pro horizontální úsek zvyšte průměr potrubí o řád (např. 32 → 40 mm).

Minimální tlak přívodu vody nutný pro provoz zařízení SANICOMPACT je 1,7 barů. Pokud je tlak na přívodu vody nižší než uvedená hodnota, doporučujeme instalovat klasické WC a za něj umístit spíše přídavné sanitární kalové čerpadlo jako je Sanibroyeur, Sanibroyeur Pro...

Sanishower je přečerpávací zařízení, které umožňuje odvod splaškové vody ze sprchy nebo z umývadla. Pro správnou funkci přístroje je třeba, aby byla osa výstupu ze sifonu sprchy byla minimálně 8 cm nad úrovní podlahy. Pokud tato výška není dodržena, může dojít ke zpětnému výtlaku vody do sprchové vaničky. Více informací získáte v návodu k tomuto přístroji, který si můžete stáhnout ze stránek jednotlivých výrobků nebo můžete kontaktovat naši technickou službu na čísle 266 712 855. Tato služba je v provozu od pondělí do pátku v době od 8:00 do 16:30 hod.

Do všech zařízení SANICOMPACT je voda přiváděna přes elektrický ventil a není třeba žádná nádržka. Spotřeba vody na jeden cyklus je 1,8/3 l nebo 3,8/5 l, v závislosti na typu přístroje SANICOMPACT. Tlak přiváděné vody musí být minimálně 1,7 barů, aby se dosáhlo dobrého spláchnutí odpadu.

Podle zákonných předpisů musí být voda ze systémů vybavených rozmělňovačem odváděna do kanalizace, zatímco jednoduché sanitární čerpadlo bez rozmělňovače může být napojeno na síť použité vody z domácností.Kromě toho musí být odvod z kalového sanitárního čerpadla/ze sanitárního čerpadla napojen přímo na hlavní kanalizaci (velý průměr).

Kalové sanitární čerpadlo Sanibroy nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, nicméně k zajištění uspokojivého a dlouhodobého provozu doporučujeme přístroj pravidelně čistit a zbavovat vodního kamene.Speciální přípravek pro údržbu přístrojů SFA, ANTIKALK, byl vyvinut tak, aby při odstraňování vodního kamene nedošlo k poškození vnitřních částí přístroje. Frekvence čištění závisí na tvrdosti používané vody. Pokud máte sanitární kalové čerpadlo, můžete k čištění WC mísy používat klasické přípravky (stejně jako pro skupinu výrobků SANICOMPACT). Upozorňujeme však, abyste nepoužívali přípravky na čištění odpadu nebo jiné přípravky na bázi kyselin, které by mohly poškodit vnitřní ústrojí vašeho kalového sanitárního čerpadla.

Odčerpání jednoho spláchnutí vyžaduje obvykle 2 až 3 spuštění, přičemž každé z nich trvá 1 až 2 vteřiny. Pokud se váš přístroj zapíná na delší dobu než dříve, je možné, že gumová spínací membrána přístroje potřebuje vyčistit od vodního kamene. Můžete použít bílý ocet nebo ještě lépe, speciální přípravek na odstraňování vodního kamene SFA ANTIKALK: odpojte přístroj ze sítě, pak vlijte 2 litry přípravku do mísy WC. Spláchněte, nechte působit několik hodin, přístroj opět zapněte do sítě a spláchněte.

Sanibroy Silence není hlučnější než splachovací rezervoár. Úroveň hluku vyjádřená v decibelech se může měnit podle typu instalace, podle přístroje a zejména prostoru, kde je instalován (vydlážděná a obložená místnost, velikost a tvar místnosti)... Z tohoto důvodu neudáváme u našich přístrojů hodnotu hluku v decibelech. Nová řada Silence je nicméně o 10 db méně hlučná než řada předchozí. Kromě toho je velice důležité dodržet pokyny pro instalaci, aby bylo možné zamezit šíření hlukových vibrací (nesmí dojít ke kontaktu mezi sanitárním kalovým čerpadlem a stěnou, pod mísu je třeba umístit protihlukové podložky a potrubí musí být připevněno s dodržením udaných vzdáleností...)Mezi sanitární kalové čerpadlo a podlahu a/nebo stěnu můžete rovněž vložit nějaký zvukově izolující materiál, aby bylo odhlučnění ještě intenzivnější.

Životnost čerpadla Sanibroy závisí zejména na správné instalaci a správném používání. Nicméně pravidelně zjišťujeme, že životnost se pohybuje mezi 10 a 15 roky s tím, že údržba spočívá pouze v čištění a odstraňování vodního kamene 1x ročně a výměně spínací membrány v intervalech závisejících na kvalitě vody v dané oblasti.

Návody k našim přístrojům naleznete přímo na webových stránkách www.sfa.cz v části „Ke stažení“.

Přesvědčte se, že je přístroj správně zapojen do sítě a nedošlo k výpadku dodávky elektrického proudu. Přístroj může být zablokován cizorodým tělesem. Cizí těleso můžete případně odstranit sami. Odpojte přístroj ze sítě – POZOR – to je třeba učinit před zásahem - a sanitární kalové čerpadlo vyjměte zpoza mísy WC. Pomocí šroubováku odstraňtě předmět, který bránil otáčení řezného ústrojí. Ve všech ostatních případech laskavě kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.

Přesvědčte se, že v sanitárním zařízení připojeném na sanitární kalové čerpadlo nedochází k unikání vody (splachovadlo, kohoutek...) - Může protékat zpětný ventil přístroje (je umístěn v ohybu trubky odvádějící odpad z čerpadla) v takovém případě klapku vyčistěte nebo vyměňte.

Doporučujeme obrátit se na naše technické oddělení na telefoním čísle 266 712 855.

SFA čerpadla vyrábí a nezabývá se přímým prodejem. Proto bohužel nejsme schopni uvést jeho cenu pro veřejnost. Musíte se obrátit na nejbližšího prodejce, který vám tuto informaci poskytne. Seznam prodejců najdete na našich internetových stránkách: www.sanibroy.cz

Dvouletá záruka poskytovaná na všechny přístroje se vztahuje na náhradní díly a cenu práce, za podmínky, že je přístroj správně instalován a používán. Můžete kontaktovat náš záruční servis na čísle 0810 05 90 02 (Modrá linka – cena místního hovoru), od 8 :30 do 12 :15 a od 13 :45 do 17 :30 a upřesnit podmínky dodávky vadného dílu.

Vzhledem k tomu, že SFA je výrobcem zařízení, nezajišťujeme dodávky soukromým osobám. Proto bohužel nejsme schopni uvést jeho dodací lhůtu. Naše výrobky si můžete zakoupit v síti odborných velkoobchodů či prodejen sanitárního vybavení. Běžně naše výrobky dodáváme našim partnerům do 2 - 4 dnů. Doporučujeme vám, abyste se obrátili na svého nejbližšího prodejce, který možná má na skladě výrobek, který hledáte. Na našich stránkách naleznete kompletní přehled našich prodejních partnerů.